ZASADY PRZYJAZNEJ ADAPTACJI DO PRZEDSZKOLA

Na podstawie kilkuletnich doświadczeń i obserwacji prób adaptacji dzieci do przedszkola, inicjowanych przez ich rodziców, zwracamy się z prośbą o przestrzeganie kilku zasad, które pozwolą by te działania były przyjazne zarówno dla adaptujacego się dziecka, jak i dla pozostałych dzieci w grupie.
Najpierw trzeba sobie uzmysłowić czym jest sama adaptacja, a więc mówiąc najprościej, to nic innego jak przyzwyczajanie się do nowej sytuacji, którą w tym wypadku jest funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Po to by osiagnąć zamierzony efekt dziecko powinno zostać przyzwyczajone do warunków, które tu zastanie, a w szczególności do tego, że musi pozostać samo w nowym środowisku (dzieci, personel) i przestrzegać obowiązujących tu zasad. Nie nauczy sie tego spędzając wiele miesięcy na częstej zabawie z mamą w grupie rówieśników, bo to nie jest naturalna sytuacja przedszkolna. Nadmierne przedłużanie tego czasu prowadzi do utrwalenia obrazu całej sytuacji: "jak mi się chce idę z mamą bawić się i pracować z dziećmi".
DLATEGO:
1. Adaptację mogą podejmować tylko dzieci zapisane do przedszkola.
2. Adaptację ograniczamy do miesięcy poprzedzających przyjście do przedszkola - przełom maja i czerwca dla dzieci rozpoczynajacych edukację przedszkolną we wrześniu. W wyjątkowych sytuacjach, gdy dziecko przychodzi do przedszkola w trakcie roku szkolnego, adaptację można rozpocząć miesiąc przed przyjściem.
3. Wejście uzgadniamy z nauczycielką prowadzącą grupę, do której dziecko ma przyjść.
4. Pierwsza wizyta z rodzicami to zwiedzanie przedszkola, a w szczególności swojej potencjalnej sali.
5. Wejścia odbywają się w dniach zwykłej pracy przedszkola, po planowych zajęciach dydaktycznych i poza porą posiłków, tj. w godzinach 10:30 - 12:00.
6. Wchodzenie dziecka do grupy zaczynamy od kilku minut, rodzice w tym czasie oczekują poza salą czego dziecko jest świadome i stopniowo wydłużamy ten czas w zależności od postępu w adaptacji.
7. Żeby ułatwić adaptację najmłodszym przedszkolakom w pierwszych miesiacąch roku szkolnego, jeżeli pozwala na to sytuacja zawodowa rodziców, warto maksymalnie ograniczyć czas pobytu dziecka w przedszkolu do niezbędnego minimum (8:30 - 13:30). W porozumieniu z wychowawcą można ten czas stopniowo wydłużać w zależności od postępów w adaptacji.
Przedszkolowo.pl logo