RYTMIKA

Rytmika - prowadząca mgr Teresa Łepek

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.
Czas zajęć dla każdej grupy wynosi 30 minut.
W ciągu całego roku szkolnego są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela - dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych. Zajęcia z rytmiki mają na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

Materiał nauczania przedstawia się następująco:

Śpiew i ćwiczenia słuchowo-głosowe:
1. Śpiewanie piosenek zbiorowo i indywidualnie.
2. Doskonalenie aparatu mowy:
- mówienie krótkich tekstów w odpowiednim rytmie.
3. Kształcenie słuchu muzycznego i pamięci muzycznej:
- rozróżnianie śpiewanych dźwięków wyższych i niższych;
- śpiewanie melodii z powszechnie znanymi tekstami;
- pokazywanie kierunku linii melodycznej ;
- śpiewanie krótkich melodii z łatwym tekstem ;
- improwizowanie melodii do podanych tekstów;
- rozpoznawanie piosenek na podstawie melodii nuconej lub granej;
4. Słuchanie krótkich utworów muzycznych o różnym charakterze.

Zabawy muzyczno-ruchowe:
1. Realizacja ruchem zmiany tempa, rytmu i dynamiki.
2. Ćwiczenia poczucia metrycznego.
3. Realizacja ćwierćnut i ósemek w zabawach.
4.Realizowanie rytmizowanych tekstów, rytmu piosenek, na instrumentach perkusyjnych, klaskaniem lub krokami.
5..Zabawy rozwijające wyobraźnię i inwencję twórczą:
- improwizowanie ruchu w określonym rytmie;
- inscenizowanie piosenek według pomysłów dzieci;

Kształcenie motoryki:
1. Ćwiczenia sprawności ruchowej i estetyki ruchu:
- prawidłowe stawianie nóg w chodzeniu, bieganiu, podskokach z zachowaniem prawidłowej postawy ciała;
- ćwiczenia z rekwizytami – piłki, obręcze, woreczki, szarfy itp.
2. Zabawy taneczne:
- elementy tańców regionalnych i współczesnych.
Przedszkolowo.pl logo