OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Stawka dzienna wyżywienia od 1 lutego 2017 r. wynosi 4 zł

Stawka godzinowa pobytu (czesnego) wynosi:
1 h - 1 zł
2 h - 2 zł
3 h - 3 zł
4 h - 4 zł

Darmowy pobyt dziecka w przedszkolu - 5h
(od godziny 8:30 - 13:30)

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, od 1 stycznia 2017 r. zostaje zniesiona opłata za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

Opłaty prosimy uiszczać do 15 każdego miesiąca.Przedszkolowo.pl logo